HUN   ENG

Tevékenységek 

Nagyteljesítményű energiatárolás

A megújuló termelési technológiák elterjedése és térnyerése sok problémát okoz: a hálózatot üzemeltetők szempontjából a szél -, a napenergia termelés nem kiszámítható, szemben az egyéb energiatermeléssel. Ez viszont a tervezett és megtermelt energiamennyiség közötti olyan eltéréseket jelenthet, amelyek szabályozása csak tartalékokból lehetséges. E tartalékok azonban egyrészt végesek, másrészt feleslegesen nagy költségeket jelentenek az energetikai lánc minden szereplőjének.

E probléma egyik lehetséges megoldási módozata energiatároló berendezések elhelyezése, amelyek tárolni tudják a rendszer részére felesleges energiát, illetve segíteni tudják a hálózatot energiahiányos helyzetek kiküszöbölésére. Megújuló energia (szél, fotovoltaikus, stb.) beruházások a következő 20 évben 25 – 45’000 MW nagyságrendben várhatóak az európai hálózaton, amelyek beépítése tárolás nélkül már most elképzelhetetlenek, így a közeljövőben megépülő energiatárolók helye biztosított az energetikai rendszerben.

Az AWE Mérnökszolgálati Kft. megalapítása óta az energiatárolás magyarországi elterjesztésén dolgozik (Szivattyús-tározós erőmű, Prédikálószék, Sima I, Sima II).

A közelmúlt politikai megfontolásai és a zöldszervezetek ellenállása miatt a nagyméretű SZET projektek mellett más technológia irányába is lépéseket kívánunk tenni. Ez az irány az elektrokémiai elvű tárolás, ezen belül a Li–ion alapú akkumulátor technológia. A választás fő oka, hogy egy nagy biztonsággal kezelhető, hosszú élettartamot biztosító, az alkalmazás során a környezetre legkevésbé veszélyt jelentő technológiát kerestünk, amely ráadásul gyorsan, relatíve nagy méretben, és funkcionalitását tekintve sokrétűen, az energetikai értéklánc számos pontján felhasználható.

A modern akkumulátoros technológia képessé vált energetikai szempontból számottevő energiasűrűséget produkálni. Ezzel megnyílt a lehetőség nagyméretű energiatárolók megépítésére és rendszerbe illesztésére. Az AWE Mérnökszolgálati Kft. a nagyteljesítményű kétirányú (AC->DC->AC) inverterek fejlesztésében is komoly előrelépéseket kíván tenni. Így már e terület jelenlegi hiányosságai sem jelenthetnek akadályt a tárolt energia hálózatról levétele és visszavitele tekintetében.

Fontos, hogy az általunk megépítendő berendezések nem egy már ismert technológiai lánc - egyenáramú, főleg megújuló termelő berendezések termelésével kapcsolatos tárolás - reprodukálása. Ez nem más, mint olyan, többlet funkciókkal bíró 1 MWH/0,5 MW berendezés megtervezése és kivitelezése, amely képes a kis-, és középfeszültségű hálózattal együttműködni és az ENTSO – E rendszer által megszabott feltételekkel képes a TSO (bizonyos esetben DSO) parancsai alapján végrehajtani a kívánt irányú energiaáramlást.

Nagyteljesítményű
energiatárolás
Virtuális erőmű Smart Metering

vissza az előző oldalra
Aktuális projektjeink